مناسب‌سازی پارک پروفسور هشترودی تبریز برای شهروندان معلول

اصلاح کفپوش تقاطع پیاده‌روها با استفاده از کفپوش‌های سکه‌ای، احداث رمپ برای تردد چرخ‌های معلولان و همچنین مناسب‌سازی آبخوری‌ها و سرویس بهداشتی از جمله اقدامات اجرا شده در پارک پروفسور هشترودی است.

به گزارش شهریار، محمد حسین زاده شهردار منطقه ۹ اظهار کرد: کم‌توانان حرکتی و معلولان بخشی از جامعه‌اند که نیازمند استفاده از امکانات و خدمات عمومی هستند و اصلاح، ساماندهی و مناسب‌سازی فضاهای عمومی شهری در سطح حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۹ ضرورتی است که منجر به رفاه حال شهروندانی با مشکلات جسمی و حرکتی خواهد شد.

وی با اشاره به احداث پارک‌های موضوعی طی سالهای اخیر، تخصیص فضاهای شهری به جامعه معلولان و ایجاد بسترهای لازم و متناسب با وضعیت جسمانی این قشر جامعه را جزو برنامه‌های مدیریت شهری در سطح منطقه برشمرد و خاطرنشان کرد: در احداث جدید عمومی، توجه ویژه به این قشر لحاظ شده و در سایر فضاهای شهری نظیر بوستان‌ها و پارک‌های سطح حوزه این مناسب‌سازی‌ها در حال اجرا است.