معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام:

منابع حاصل از فروش اموال مازاد صرف تجهیز دستگاه های اجرایی می شود

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام در نشست فروش اموال مازاد دستگاه ها: منابع حاصل از فروش اموال مازاد صرف تجهیز دستگاه های اجرایی می شود/ دستگاه ها در اسرع وقت اموال مازاد را بفروش برسانند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری ایلام، مهندس ناصر نجفی روز سه‌شنبه در نشست هماهنگی فروش اموال مازاد استان با تاکید بر تسریع در فروش اموال مازاد دستگاه ها، افزود: منابع حاصل از فروش اموال و ملاک مازاد دستگاه های صرف تکمیل و تجهیز دستگاه های اجرایی می شود.
وی افزود: اموال و مستغلات و املاک دستگاه هایی که سند ندارند اداره ثبت اسناد و املاک ضمن ثبت اطلاعات اموال ادارات استان در جلسات آتی مستندات را در جلسه بیان نمایند.
معاون استاندار ایلام با تاکید بر تعیین تکلیف اموال مازاد استان، گفت: اموال مازاد باید تعیین تکلیف شوند دستگاه ها مکلف هستند با قید فوریت پس از بررسی این اقدام را انجام دهند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار ایلام با بیان اینکه هیچ گونه مشکل قانونی در واگذاری اموال مازاد وجود ندارد، گفت: مدیران ادارات در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات تکمیلی خود در سامانه اقدام کنند.
وی ادامه داد: تمامی منابعی که از واگذاری اموال دولت حاصل می شود صرف تعمیر و تجهیز ادارات و کمک به معیشت بازنشستگان خواهد بود.