ملاقات مردمی فرماندار شهرستان اراک

صبح دوشنبه بیست و پنجم مهرماه ۱۴٠۱، با توجه به مراجعه مردم شریف شهرستان اراک و لزوم پاسخگویی به ارباب رجوع، ملاقات مردمی فرماندار در محل دفتر کارفرماندار برگزار شد

دکتر امیر هادی فرماندار شهرستان اراک در این ملاقات، به بررسی درخواست ها و مشکلات مراجعین محترم شهرستان اراک پرداخته و ضمن بررسی مشکلات، راهکارهای قانونی ارائه و موارد جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع شد