ملاقات مردمی شهروندان با شهردار منطقه ۲ تبریز

ملاقات مردمی شهروندان با شهردار منطقه ۲ تبریز طبق روال هفته‌های پیشین برگزار شد.

به گزارش شهریار، ملاقات مردمی و حضوری شهروندان با موسی علی پور شهردار منطقه ۲ و با حضور جمعی از معاونان و مدیران، جهت بررسی پرونده‌های مراجعان برگزار شد.
در این ملاقات، شهردار منطقه ضمن شنود توضیحات شهروندان، راهکارهای لازم در خصوص حل مشکلات ارباب رجوع را به آنان ارائه کرده و با بررسی پرونده‌های مراجعان، دستورات لازم درباره حل مشکلات شهروندان را به معاونان و مدیران حوزه‌های مرتبط صادر کرد.

 

ملاقات مردمی شهروندان با شهردار منطقه ۲ تبریز