به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان شمالی

معرفی ذیحساب جدید اداره کل استاندارد استان خراسان شمالی

طی مراسمی که با حضور مدیر کل استاندارد، سرپرست امور اقتصاد و دارایی و معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان تشکیل شد ذیحساب جدید اداره کل استاندارد استان معرفی شد. فهیمه مهمان نواز مدیر کل استاندارد خراسان شمالی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ذیحساب پیشین اداره کل گفت: ذیحسابان درراس کنترل قوانین و […]

طی مراسمی که با حضور مدیر کل استاندارد، سرپرست امور اقتصاد و دارایی و معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان تشکیل شد ذیحساب جدید اداره کل استاندارد استان معرفی شد.
فهیمه مهمان نواز مدیر کل استاندارد خراسان شمالی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ذیحساب پیشین اداره کل گفت: ذیحسابان درراس کنترل قوانین و مقررات مالی هستند و بایستی در جهت تحقق اهداف دستگاه اجرایی همکاری و تعامل داشته باشند.
در پایان این آئین محسن بجنوردی به عنوان ذیحساب جدید اداره کل استاندارد استان معرفی و از زحمات سید جواد هاشمی با اهدای لوح ، تقدیر به عمل آمد.