در ادامه طرح ساماندهی روشنایی معابر شهرملارد؛

معابر شهرملارد باهدف اصلاح و تامین روشنایی

نصب ۴۶ عدد سر چراغی در خیابانها و معابر شهرملارد باهدف اصلاح و تامین روشنایی اجرای ویژه طرح جامع ساماندهی روشنایی معابر و نصب روشنایی به تعداد ۴۶ عدد سرچراغی در خیابان پرنیان، میدان گلها تا خیابان کسری و دکتر حسابی در دستور کار شهرداری ملارد قرار گرفت. به گزارش شهرداران و مدیریت ارتباطات و […]

نصب ۴۶ عدد سر چراغی در خیابانها و معابر شهرملارد باهدف اصلاح و تامین روشنایی

اجرای ویژه طرح جامع ساماندهی روشنایی معابر و نصب روشنایی به تعداد ۴۶ عدد سرچراغی در خیابان پرنیان، میدان گلها تا خیابان کسری و دکتر حسابی در دستور کار شهرداری ملارد قرار گرفت.

به گزارش شهرداران و مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد ، مهندس علی زرگر معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری ملارد در این رابطه گفت : در ادامه اجرای طرح ساماندهی روشنایی معابر و خیابان های سطح شهر با هدف ارتقای سطح ایمنی معابر، تامین رفاه شهروندان و همچنین ارتقای سیمای شهری ، عملیات اصلاح و تامین روشنایی در خیابان پرنیان، میدان گلها تا خیابان کسری و دکتر حسابی با نصب ۴۶ عدد چراغ اجرایی شد.

زرگر معاونت امور زیربنایی و امور ترافیک شهری ملارد در ادامه گفت: مشکلات مربوط به روشنایی معابر در خیابان های نامبرده علی الخصوص در خیابان دکتر حسابی که لانه پرندگان بود، به همت معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری ملارد اصلاح و رفع شد .اقدامات شهرداری ملارد برای ایجاد فضای مطلوب شهری و افرایش میزان رضایتمندی شهروندان محترم، ساماندهی پارک محله ای ملت، در دست اجرا قرار گرفته است.به منظور ایجاد رفاه و آسایش شهروندان، عملیات خاکبرداری، تسطیح و زیرسازی از انتهای فرمانداری شهرستان ملارد تا ورودی بیمارستان شهدا سلامت جهت احداث پیاده راه و مسیر دسترسی به بیمارستان شهدای سلامت شهرملارد در دست اجرا قرار دارد