روکش آسفالت معابر سطح شهر آباده

شهردار آباده خبر داد؛ انجام بیش از۴۳هزار مترمربع روکش آسفالت معابر سطح شهر آباده در سال جاری مهدی شاکر اظهارداشت: در سال جاری ۴۳ هزار متر مربع از معابر اصلی و فرعی در سطح شهر آباده آسفالت شد. به گزارش شهرداران و  روابط عمومی شهرداری آباده در سال جاری تعداد ۳۸ معبر خاکی در سطح […]

شهردار آباده خبر داد؛

انجام بیش از۴۳هزار مترمربع روکش آسفالت معابر سطح شهر آباده در سال جاری

مهدی شاکر اظهارداشت: در سال جاری ۴۳ هزار متر مربع از معابر اصلی و فرعی در سطح شهر آباده آسفالت شد.

به گزارش شهرداران و  روابط عمومی شهرداری آباده در سال جاری تعداد ۳۸ معبر خاکی در سطح شهر آباده جهت تسهیل در رفت و آمد شهروندان زیرسازی و آسفالت گردید. وی در ادامه اظهار داشت: علاوه بر آسفالت معابر شهر بلوار سلمان فارسی بطول یک کیلومتر و عرض ۱۳ متر نیز زیرسازی وآسفالت گردیده است. شاکر افزود: همچنین بلوار نواب صفوی به طول یک کیلومتر و عرض ۸ متر در حال آسفالت می باشد که با بهره برداری از این دو بلوار در رینگ شمالی شهر آباده سبب توسعه شهر و کاهش بار ترافیکی خواهیم بود. شهردار آباده گفت: در بهسازی معابر شهر بیش از ۲ هزار مترطول کانیوو گذاری ، ۵هزار متر طول جدولگذاری و ۴۴ هزار مترمربع عملیات زیرسازی انجام گردیده است.

روکش آسفالت محور ادر اکثر مواقع برای ترمیم و افزایش سطح ایمنی خیابان ها و شریان های اصلی به کار می‌رود . درعصر حاضر به دلیل افزایش صنعت حمل و نقل و به طبع آسیب های وارده به آسفالت، میزان استفاده از این روکش نیز افزایش یافته است . در واقع با روش ژئوکامپوزیت آسفالتی، از تخریب وترک خوردگی روکش آسفالت جلوگیری شده