مظفر خبر داد:

مشارکت در سامانه “من شهردارم”

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران گفت: سامانه “من شهردارم” با رویکرد بودجه ریزی مشارکتی و در راستای مردمی سازی اداره شهر، موفق شد آراء و نظرات یک میلیون و سیصد و پنجاه و دو هزار نفر را در ارتباط با پروژه های سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران به ویژه در سطح […]

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران گفت: سامانه “من شهردارم” با رویکرد بودجه ریزی مشارکتی و در راستای مردمی سازی اداره شهر، موفق شد آراء و نظرات یک میلیون و سیصد و پنجاه و دو هزار نفر را در ارتباط با پروژه های سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران به ویژه در سطح محلات، ثبت نماید.

به گزارش شهرداران و  پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، میثم مظفر در دویست و چهارمین جلسه شورای شهر در خصوص مشارکت مردمی در سامانه “من شهردارم” گفت: این میزان مشارکت، اتفاق بسیار خوبی است و در صورت استمرار و اجتماعی سازی بیشتر آن در طول سالهای آتی می تواند به یک فرهنگ پایدار و تثبیت شده در بودجه ریزی مدیریت شهری تبدیل شود و احساس مسئولیت شهروندان و هم حس تعلق خاطر آنها را نسبت به شهر و زیست بوم محله خویش افزایش دهد.
مظفر با اشاره به ایده بودجه ریزی مشارکتی در سال گذشته با مشارک ۳۵۰ نفر گفت: بودجه ریزی مشارکتی در سال گذشته منتج به تعریف ۱۵۰۰ پروژه شد که تاکنون ۹۶۰ پروژه آن به اتمام رسیده و این میزان رشد در مشارکت شهروندان نشان دهنده افزایش سطح اعتماد عمومی به این رویکرد است و بنظر بنده این رویکرد در سایر کلانشهرهای کشور هم در آینده الگوبرداری خواهد شد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورا افزود: اساساً جعبه ابزار حکمرانی مردم پایه در کشور ما باید در عرصه های مختلف متناسب با ساختار نظام مقدس ما در بُعد جمهوریت و آنگونه که در قانون اساسی دارای جایگاه ویژه ای است مورد توجه بیشتر قرار گیرد و از ابزارهای مختلفی در حکمرانی مردم پایه در کنار مشارکت های سیاسی مردم استفاده نمائیم و این امر مورد تأکید رهبر حکیم و فرزانه انقلاب بوده و می تواند ثمرات ارزشمندی برای ارتقای سرمایه اجتماعی نظام داشته باشد.