رقابت ۲۵۶ مددجو در مرکز یاورشهر۹

اولین المپیاد ورزشی مراکز یاورشهر برگزار شد

به گزارش شهرداران و به نقل از روابط عمومی سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، اولین دوره المپیاد ورزشی ویژه مددجویان مرکز تربیتی، آموزشی و درمانی یاورشهر ۹ سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در چند رشته مختلف طی چهار روز برگزار شد.

یکی از بندهای الگوی مداخله ای ۹ گام مربوط به سلامت جسمانی است و اولین المپیاد ورزشی نیز در راستای اجرای این بند از الگوی ۹ گام در چند رشته مختلف از جمله پینگ پنگ ، دارت، چهارگانه دوومیدانی، فوتبال دستی،شطرنج، فوتبال، والیبال و … در مرکز تربیتی ، آموزشی و درمانی یاورشهر ۹ سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد.
این رقابت ها با حضور ۲۵۶ مددجو از تمامی رده های سنی به مدت چهار روز برگزار شد و به نفرات اول تا سوم در هر رشته جوایزی اهدا شد.

احمد احمدی صدر مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران نیز در این خصوص گفته که برگزاری مسابقات ورزشی ویژه آسیب دیدگان اجتماعی تنها به مسابقات داخلی در مراکز محدود نمی شود و  مرکز یاورشهر۹برگزاری تورنمنت های مختلف بین مراکز بر جذابیت این اقدام با هدف اجرای الگوی ۹ گام خواهد افزود.
گفتنی است قرار است یک تورنمنت چندجانبه به میزبانی یکی از مراکز تربیتی، آموزشی و درمانی یاورشهر با حضور آسیب دیدگان اجتماعی یاورشهر نه، یک، چهار و … برگزار شود که گامی بزرگ در راستای سلامت جسمانی مددجویان مراکز یاورشهر به شمار می رود.