مرزبندی مناطق، گامی در راستای نظام یکپارچه و پیوسته توزیع خدمات

مرزبندی مشخص برای مناطق مختلف شهری امکان ارائه خدمات بهینه و ایجاد یکپارچگی در نظام توزیع خدمات را فراهم خواهد کرد.

شهریار تبریز: تقسیم شهر به مناطق و نواحی مختلف به نوعی تقسیم کار بین عوامل اجرایی یک نهاد یا سازمان است که در راستای ایجاد انضباط در توزیع خدمات و بهره‌مندی یکسان و متوازن شهروندان از خدمات صورت می‌گیرد. اگر هر منطقه از شهر حوزه استحفاظی معین و مشخصی داشته و مرزهای خدماتی آن معلوم و ملموس باشد، ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف نیز به صورت یکسان صورت خواهد گرفت.

در کنار این موضوع، بودجه و اعتبار مورد نیاز برای خدمات‌دهی در حوزه‌های فضای سبز، تنظیف، پروژه‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی نیز به صورت مشخص در این مناطق پیش‌بینی خواهد شد.

شهرداری‌ها با توجه به تغییر در طرح‌های توسعه شهری و یا طرح‌های موضعی و ایجاد مسیرهای جدید و یا تغییر در ساختار اداری نیازمند بروزرسانی و بازبینی در حوزه استحفاظی مناطق هستند تا تمام مناطق شهری به صورت یکسان از خدمات استفاده کنند. شاید معضلی کوچک در مرز بین مناطق در اثر بی‌توجهی به آن به مشکلی بزرگ نزد شهروندان تبدیل شود. ولی با مرزبندی دقیق و مشخص بین مناطق حتی کوچکترین خواسته‌های شهروندان نیز در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.

معاون هماهنگی مناطق شهردار تبریز در این باره می‌گوید: در راستای ارائه خدمات بهینه در سطح مناطق دهگانه شهرداری و ایجاد یکپارچگی در نظام توزیع خدمات شهری، طرح مرزبندی مناطق مورد بازبینی قرار گرفته و به روزرسانی می‌شود.

مهدی یوسفی معتقد است: بهبود عملکرد مناطق، نگهداشت عالی شهر، یکپارچگی در نظام توزیع خدمات شهری، کاهش هزینه‌های جاری، رسیدگی فوری به مطالبات شهروندان، نظم و انضباط عالی، مسئولیت‌پذیری در بین مدیران، از بین بردن نقاط کور و ارائه خدمات بر اساس نیازهای مناطق از مزایای مهم طرح بازبینی مرزبندی مناطق است.

 وی ادامه می‌هد: نقاط مشترک بین مناطق را مورد بررسی دقیق قرار داده و بر اساس ساختار یکپارچه و ایجاد خدمات مستمر در آن مناطق پیش خواهیم رفت.

معاون هماهنگی مناطق شهردار تبریز ارائه دقیق، منظم و به موقع  خدماتی چون فضای سبز، تنظیف، مرمت و آسفالت‌ریزی و خط‌کشی و دیگر خدمات را مزایای این طرح معرفی کرده و می‌گوید: در واقع هدف از اجرای این طرح تبیین این مسائل در بودجه سال ۱۴۰۲ است که بر اساس تقسیم‌بندی جدید مناطق مربوطه در هزینه‌های سال آتی خود پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشند.

یوسفی معتقد است: با توجه به ایجاد مسیرگشایی‌های جدید و تغییر در ساختار شهرداری و آغاز بکار چند ناحیه در مناطق، نیازمند بررسی و بازبینی مرزبندی مناطق در بازه زمانی دو یا سه سال را  داریم.

 وی اضافه می‌کند: با اجرای این طرح بازبینی، تکالیف اجرایی مناطق برای ارائه خدمات بهینه مشخص می‌شود.