جهش تولید محیط زیست محور

در نخستین جلسه شورای مدیران اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار سال ١٤٠٣ مطرح شد؛

ستاد “جهش تولید محیط زیست محور” تشکیل مى شود
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در نخستین جلسه شورای مدیران اداره کل محیط زیست در سال ١۴٠٣ ، خط مشی سال کاری جدید را به سمع و نظر همکاران اداره کل رساند.
به گزارش شهرداران و  روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهردارى تهران؛ “حلیا سادات حسینى” با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ و همچنین سیاست های موجود در زمینه محیط زیست در حوزه مشارکتهای مردمی گفت: اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ، مردمی سازی محیط زیست را در اولویت کارى خود قرار خواهد داد.
مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهردارى تهران در راستاى نام گذارى سال جارى از سوى مقام معظم رهبرى از تشکیل ستاد« جهش تولید محیط زیست محور» در این اداره کل ، خبر داد و گفت: اعضاء این ستاد متشکل از شرکتهای دانش بنیان ، نهادهای مرتبط، دبیران محیط زیست مناطق ۲۲ گانه و همکاران اداره کل محیط زیست خواهد بود، که با تشکیل این ستاد و اقدامات مرتبط با محیط زیست ، منشا اتفاقات خیر و اثر گذار در حوزه محیط زیست شهری خواهیم بود‌.
حسینى در ادامه جلسه به بحث پویایی و انگیزه کاری در محیط کار پرداخت و گفت: در زمینه سیاست گذاری برنامه های ابلاغی در بدنه شهرداری به مناطق ۲۲ گانه، خلاقیت و نوآوری از ارکان مهم کاری می باشد که می بایست ، نظارت مستمر و پیگیری برنامه ها ،ضمیمه این موضوع گردد. تا بیشترین اثرگذاری و نتیجه مطلوب حاصل گردد.
حسینی در پایان جلسه از برگزارى « جشنواره عملکرد محیط زیست شهری» در سال جدید خبر داد و گفت : این جشنواره با هدف ارایه عملکرد محیط زیست شهردارى تهران و تعامل و استفاده از نیروهای مردمی در حوزه محیط زیست برگزار خواهد شد و زمان و جزئیات آن ،متعاقبا اعلام میگردد.
گفتنى است در ابتدای این جلسه ضمن تقدیر از همکاران متولدین اسفند و فروردین ماه، احکام اعضاء کمیته فنی و نظارتی اداره کل ، در سال جدید اعطا شد.