نشست هم اندیشی محورهای بزرگراهی و معابر منطقه ۱۹

برگزاری نشست هم اندیشی ساماندهی محورهای بزرگراهی و معابر منطقه ۱۹ از سد معبر اصناف  ️نشست هم اندیشی در خصوص ساماندهی بزرگراهی و معابر منطقه ۱۹ از سد معبر اصناف با حضور سعید بیگی مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، حسین اخگر پور سرپرست شهرداری منطقه، معاونین، شهرداران نواحی و مدیران شهری برگزار […]

برگزاری نشست هم اندیشی ساماندهی محورهای بزرگراهی و معابر منطقه ۱۹ از سد معبر اصناف 
️نشست هم اندیشی در خصوص ساماندهی بزرگراهی و معابر منطقه ۱۹ از سد معبر اصناف با حضور سعید بیگی مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، حسین اخگر پور سرپرست شهرداری منطقه، معاونین، شهرداران نواحی و مدیران شهری برگزار شد.
️به گزارش شهرداران و  روابط عمومی شهرداری تهران با توجه به تعدد بازار های محلی و مجتمع های تجاری در معابر منطقه ۱۹ و ایجاد ترافیک، سد معبر اصناف نارضایتی شهروندان را در پی دارد که طی این نشست مقرر شد علاوه بر احصاء و شناسایی این محورها در نواحی پنجگانه ساماندهی آنها در دستور کار قرار گیرد.
️براساس این گزارش مقرر شد ساماندهی گل فروشان دستفروش در شهید هاشمی، انتقال مشاغل مزاحم خلازیر، جمع آوری دستفروشان شهید احسانی، صالح آباد وکیوسک های واقع در بزرگراه آزادگان انجام شود.️براساس این گزارش مقرر شد ساماندهی گل فروشان دستفروش در محورهای شهید هاشمی، انتقال مشاغل مزاحم خلازیر، جمع آوری دستفروشان شهید احسانی، صالح آباد وکیوسک های واقع در بزرگراه آزادگان انجام شود.️براساس این گزارش مقرر شد ساماندهی گل فروشان دستفروش در محورهای شهید هاشمی، انتقال مشاغل مزاحم خلازیر، جمع آوری دستفروشان شهید احسانی، صالح آباد وکیوسک های واقع در بزرگراه آزادگان انجام شود.️براساس این گزارش مقرر شد ساماندهی گل فروشان دستفروش در محورهای شهید هاشمی، انتقال مشاغل مزاحم خلازیر، جمع آوری دستفروشان شهید احسانی، صالح آباد وکیوسک های واقع در بزرگراه آزادگان انجام شود.