معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان

مجوز اصلاح پست پرسنل سازمان آتش‌نشانی صادر شد

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان، از صدور مجوز اصلاح پست پرسنل سازمان آتش‌نشانی خبر داد و گفت: ارتقای گروه ۶۳ نفر از پرسنل آتش‌نشانی تأیید شد. به گزارش کِرنا، وحید خطیبی، ضمن قدردانی از تلاش و از خودگذشتگی پرسنل آتش‌نشانی شهرداری کرمان، با بیان اینکه مجوز اصلاح پست سازمانی پرسنل شاغل در […]

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان، از صدور مجوز اصلاح پست پرسنل سازمان آتش‌نشانی خبر داد و گفت: ارتقای گروه ۶۳ نفر از پرسنل آتش‌نشانی تأیید شد.

به گزارش کِرنا، وحید خطیبی، ضمن قدردانی از تلاش و از خودگذشتگی پرسنل آتش‌نشانی شهرداری کرمان، با بیان اینکه مجوز اصلاح پست سازمانی پرسنل شاغل در سازمان آتش‌نشانی شهرداری کرمان اخذ شده است، گفت: احکام جدید به‌زودی صادر خواهد شد.

وی با اشاره به درخواست‌های متعدد مربوط به اصلاح پست سازمانی پرسنل آتش‌نشانی و حساسیت این موضوع به‌دلیل سختی کار و قرارگیری در رسته‌های مشاغل زیان‌آور، گفت: خوشبختانه این مهم با تلاش صورت‌گرفته، محقق شد و اصلاحات لازم با فوریت انجام خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان افزود: ارتقای گروه ۶۳ نفر از پرسنل سازمان آتش‌نشانی تصویب شد و احکام مربوط به‌زودی صادر می‌شود.