شهردار تبریز گفت:

مجموعه‌های ورزشی در ۱۶ محله کم‌برخوردار ایجاد می‌شود

شهردار تبریز گفت: با تشکیل شرکت ورزشی باشگاه شهرداری تبریز، به دنبال ایجاد انگیزه برای جوانان هستیم و هدف اصلی ما آموزش و استعدادیابی و توسعه ورزش‌های همگانی است.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه دغدغه ورزش، نقطه اشتراک شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز است، گفت: همه ما دغدغه ورزش شهر را داریم و بر ضرورت این امر اذعان داریم. اگر آمار آسیب‌های اجتماعی در سه ماه اول سال استخراج شود، متوجه تاثیر مستقیم ورزش بر میزان آسیب های اجتماعی می شویم.

وی افزود: خروجی مسائل عمرانی زیاد ملموس نیست و نمی‌دانیم چقدر خروجی برای مردم دارد. با این حال همه این اقدامات برای مردم و رفاه آنها است.

هوشیار با اشاره به اینکه مخالف تیمداری حرفه‌ای شهرداری است، تاکید کرد: مصوبات اعضای شورا در مورد تشکیل شرکت ورزشی باشگاه شهرداری تبریز به امضای ۹ نفر از اعضای شورا رسیده است. ما در جلسات مختلف در وزارت کشور دنبال راهکاری برای این موضوع بودیم و طی آن نامه ای از سوی وزارت کشور در هفتم مهر به ما ابلاغ شد که در آن نامه به شرط تصویب در شورا، با تغییرات موافقت شده است.

وی ادامه داد: حدود چهار ماه است که پیگیر موضوع هستیم که نهایتا هفتم مهر وزارت کشور این نامه را ابلاغ کرد. اساسنامه شرکت ورزشی باشگاه شهرداری را شهردار مشهد از بنده خواست و این اساسنامه در شورای شهر مشهد ظرف مدت دو هفته با دو فوریت به تصویب رسید.  هفته گذشته نیز وزارت کشور مجوز تیمداری شهرداری ارومیه را صادر کرد.

شهردار تبریز با تاکید بر الزامات قانونی در حوزه ورزش و اختصاص سه درصد از بودجه کل شهر به ورزش و همچنین آسیب هایی که به اماکن ورزشی وارد شده است، گفت: ما اگر بخواهیم یک سازمان تاسیس کنیم، باید سازمان دیگری را حذف کنیم. با توجه به اینکه به جز تهران بقیه شهرها حق دارند فقط ۱۴ سازمان داشته باشند، دنبال افزایش این تعداد سازمان از سوی وزارت کشور هستیم.

وی تصریح کرد: ورزش یک چرخه است و نباید بصورت بخشی به آن نگاه کرد. ما در پی تیمداری نیستیم بلکه به دنبال ایجاد انگیزه برای جوانان هستیم و هدف اصلی ما آموزش و استعدادیابی و توسعه ورزش‌های همگانی است‌ و اگر از بین نوجوانان و جوانان استعدادی پیدا شد، از او حمایت کنیم.

هوشیار گفت: اگر بخواهیم حتی در یک رشته هم فعالیت کنیم، باید باشگاه تاسیس کنیم. با این حال با اساسنامه‌ای که داریم، امکان حضور در لیگ برتر را نداریم و بر این اساس می‌خواهیم از ورزشکاران شهر حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه سیاستگذار حوزه ورزش شورای شهر است و نظارت نیز با شورای شهر خواهد بود، افزود: متاسفانه برخی از تاسیسات ورزشی شهرداری تبریز در چند سال گذشته از بین رفته است. برنامه ما در سال آینده ایجاد مجموعه های ورزشی در ۱۶ محله کم‌برخوردار جهت ساماندهی و آموزش کودکان و نوجوانان است.