فرماندار زنجان:

مانورها، ورزیدگی دستگاههای خدمات رسان را نمود می دهند.

فرماندار زنجان: مانورها بایستی در انواع شرایط غیر عادی برگزار شده و ورزیدگی را برای دستگاههای خدمات رسان به ثمر نشانند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری زنجان، پرویز خالقی فرماندار و نماینده عالی دولت در شهرستان زنجان، در حاشیه برگزاری مانور بزرگ تخصصی تاب آوری خدمات بهداشتی در بلایا که با متولی گری دانشگاه علوم پزشکی زنجان، در محل روستای قره تپه واقع در بخش قره پشتلو برگزار گردید، تاکید کرد: هر چقدر در برگزاری مانورها و تمرین ها به واقعیت نزدیکتر شویم به همان میزان نیز خواهیم توانست در آسیب شناسی نقاط ضعف موثر حرکت کنیم بنابراین می طلبد تا اینگونه برنامه ها در انواع شرایط غیر عادی برگزار شده و ورزیدگی را برای عوامل مختلف به ثمر نشانند.

فرماندار زنجان واقعی بودن مانورها را منوط به رصد و احصاء نقایص و دستیابی به نقاط ضعف دانسته و تاکید کرد: مانورها و رزمایش ها بایستی اولویت های مربوط به مدیریت بحران را جابجا کرده و جایگاه امورات را به لحاظ حساسیت کاری در دنیای واقعیت مشخص نماید.

این مسئول ضمن خاطر نشان ساختن این موضوع که طی سنوات اخیر شاهد پیشرفت های تجهیزاتی وخدماتی از سوی عوامل مدیریت بحران در سطح کشور بوده ایم، عنوان نمود: هزینه های برگزاری مانورها و رزمایش های عملی در شرایط سخت، در آتیه به عنوان سرمایه گذاری نمود خواهند یافت چراکه ضمن حفظ آمادگی دائمی دستگاههای خدمات رسان به هنگام وقوع بحران، ارتقای سطح هوشیاری مدیران و مسئولان را موجب می گردد.

رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران امور ایجابی نظیر مدیریت بحران و یا پدافند غیر عامل را اموری فرابخشی دانسته و در این باره تاکید کرد: تمامی مدیران و مسئولان بایستی با دقت نظر بر حوزه کاری خود در راستای دستیابی به اهداف ترسیم شده گامی جدی بردارند.

فرماندار زنجان تاکیداً از عوامل برگزاری این مانور خواست تا نسبت به ارزیابی عملکرد دستگاهها و همچنین رصد و احصاء نقاط ضعف و قوت اقدامی دقیق بعمل آورده و نیز برآیند حاصله را در راستای تجربه سازی برای مراحل بعدی و رفع نقاط آسیب پذیر بکارگیرند.

نماینده عالی دولت در شهرستان زنجان به وقوع انواع حوادث طبیعی غیرمترقبه در جهات مختلف کشور اشاره داشته و افزود: براساس تجارب برخاسته از اینگونه رخدادها که « حادثه خبر نمی کند. » نباید خودمان را از دچار شدن به مخاطرات طبیعی استثنا بدانیم بلکه همواره با حفظ آمادگی خود در برابر وقایع طبیعی غافل گیر نشویم.

وی ضمن قدردانی از عملکرد شایسته دانشگاه علوم پزشکی زنجان در زمینه هماهنگی های لازم برای برگزاری مانور بزرگ و تخصصی در یکی از نقاط دورافتاده نسبت به مرکز استان، اضافه کرد: برآیند این مانور نشانگر میزان آمادگی دستگاههای خدمات رسان در برابر شرایط واقعی بوده است.

فرماندار زنجان تاکید کرد: ادارات و دوایر دولتی شهرستان بایستی با قوت تمام نسبت به بررسی، احصاء و رصد نقاط ضعف حوزه کاری خود در زمینه های مختلف نیروی انسانی، تجهیزات، هماهنگی با سایر ارگانها و … اقدام کرده و در راستای رفع مشکلات شناسایی شده از هیچ اقدامی دریغ ننمایند.