لزوم پیوند پهنه ۲۳ هزار هکتاری ارتفاعات جنوبی و منطقه گردشگری هفت‌حوض

مدیر پروژه ارتفاعات جنوب شهرداری مشهد گفت: پهنه ۲۳ هزار هکتاری ارتفاعات جنوبی مشهد و منطقه گردشگری هفت حوض در راستای توسعه گردشگری باید با هم پیوند داده شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، ” امیر رمضانی ” در نشست با سرپرست شرکت توسعه گردشگری شهرداری افزود: مشهد به لحاظ حوزه گردشگری با گذشته خیلی تفاوت پیدا کرده و جنس گردشگری فرق کرده است، باید گفت ماندگاری زائری در مشهد کاهش فراوانی داشته است.

وی ضمن اشاره به اینکه ضرورت دارد محورهای جدید گردشگری در اطراف مشهد ایجاد شود، اضافه کرد: با شروع به کار منطقه نمونه گردشگری هفت حوض و وجود این ظرفیت بالقوه، آنچنان که باید از این ظرفیت به درستی بهره گرفته نشد. در حالی که می‌توانست آن را به شهر مشهد تعمیم داد تا رونق گردشگری شکل بگیرد.

مدیر پروژه ارتفاعات جنوب شهرداری مشهد تصریح کرد: پهنه ۲۳ هزار هکتاری ارتفاعات جنوبی مشهد و منطقه گردشگری هفت حوض باید با هم پیوند داده شوند تا به موجب آن تورهای نیم روزه ایجاد شود، این موضوع می‌تواند توسعه گردشگری، ماندگاری زائرین و مشاغل مرتبط با گردشگری را در مشهد فراهم کند.

رمضانی ادامه داد: ارتفاعات جنوب مشهد دارای ظرفیت‌های طبیعی فوق‌العاده‌ای است که می‌توان با همکاری شرکت توسعه گردشگری شهرداری مشهد این ظرفیت‌ها را شکوفا کنیم.