لزوم همکاری سازمان همیاری شهرداری های برای تسریع صدور کارت عضویت شوراییان استان ها

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور جهت صدور کارت عضویت اعضای شوراهای اسلامی، افزود:  محل تأمین اعتبار صدور کارت عضویت ها از طریق سازمان همیاری شهرداری های استان تعیین شده که انتظار می رود با توجه به اینکه بیش از یک سال از شروع به‌کار شوراهای اسلامی دوره ششم می گذرد همکاری لازم جهت تسریع در انجام این امرصورت پذیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسلامی استان با حضور سیاوش سلیمانی دشتکی رئیس شورای اسلامی استان و عضو کمیسیون، عبدالله صفیان رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی استان و سایر اعضای کمیسیون در محل دفتر شورا برگزار شد.

هدف از برگزاری جلسه کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی استان بررسی قرارداد حسابرس منتخب شورای اسلامی استان و چگونگی شروع بکار در سازمان همیاری شهرداری های استان و میزان همکاری آن سازمان با شورای اسلامی استان، همچنین بررسی مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بود.

در این جلسه گزارشی از روال اقدامات انجام شده حسابرس در سازمان همیاری شهرداری های استان توسط رئیس سازمان ارائه شد و پس از بررسی سایر مباحث مرتبط ، تصمیم گرفته شد سازمان همیاری با ارائه مستندات کافی به حسابرس، همکاری کند تا  گزارش حسابرسی در موعد قانونی و مقرر به شورای اسلامی استان تحویل شود. همچنین جهت تعیین تکلیف قیر برخی شهرداری ها با برگزاری جلساتی مشترک فی مابین راه و شهرسازی، سازمان همیاری و شورای اسلامی استان پیگیری لازم صورت پذیرد.

عبدالله صفیان رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی استان در مصاحبه با خبرنگار شورای اسلامی استان خاطر نشان کرد: تهیه گزارش حسابرسی سازمان همیاری شهرداری های استان به‌منظور صیانت از قانون، انجام وظیفه ذاتی شورای اسلامی استان و کمک به بهبود عملکرد مالی سازمان است و سازمان را در راستای توجه بیشتر به رعایت صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی در واحدهای اقتصادی سوق می دهد.

وی با اشاره به دستورالعمل ابلاغی از سوی وزرت کشور جهت صدور کارت عضویت اعضای شوراهای اسلامی، افزود:  محل تأمین اعتبار صدور کارت عضویت ها  از طریق سازمان همیاری شهرداری های استان تعیین شده که انتظار می رود با توجه به اینکه بیش از یک سال از شروع بکار شوراهای اسلامی دوره ششم می گذرد همکاری لازم جهت تسریع در انجام این امرصورت پذیرد.