لزوم درج آمار تولید معادن و فاکتورهای فروش مربوطه در سامانه جامع تجارت

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: با عنایت به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، درج آمار تولید معادن و فاکتورهای فروش مربوطه در سامانه جامع تجارت الزامی است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، درویش علی حسن زاده گفت: کلیه بهره برداران معادن مکلف هستند، صرف نظر از داشتن واحد فرآوری در سر معدن، برای تولید ماده معدنی طبق پروانه بهره برداری در سامانه جامع تجارت ثبت نام و نسبت به اخذ کد شناسه اقدام نمایند .

وی گفت: بهره برداران معادن لازم است از ابتدای مهر ماه سالجاری علاوه بر درج آمار تولید در سامانه کاداستر معادن، نسبت به درج آمار تولید در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

به گفته حسن زاده، کلیه فاکتورهای فروش موادمعدنی هر معدن باید از ابتدای سالجاری در سامانه جامع تجارت ثبت و بارگزاری گردد .