لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های ماده ۱۰۰ شهرداری

شهردار تبریز بر لزوم تعیین تکلیف و مختومه شدن پرونده‌های راکد و جاری کمیسیون‌های ماده صد بدوی و تجدیدنظر در راستای کاهش این پرونده‌ها تأکید کرد.

به گزارش شهریار؛ یعقوب هوشیار در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: تعیین تکلیف پرونده‌های کمیسیون‌های ماده صد در مناطق شهرداری، علاوه بر کاهش حجم این پرونده‌ها، زمینه‌ساز تأمین و تحقق درآمدهای شهرداری می‌شود.

شهردار تبریز همچنین با تأکید بر لزوم افزایش سطح و میزان نظارت‌های عالیه شهرداری‌های مناطق بر روند ساخت و سازهای شهر گفت: نظارت مستمر، پی‌گیرانه و جدی بر روند ساخت و سازها و نیز موفقیت شهرداری‌های مناطق در امر تخلف‌یابی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی، تأثیر بسزایی در جلوگیری از تشکیل پرونده‌ها در کمیسیون‌های ماده صد می‌تواند داشته باشد.

وی، تعیین تکلیف سریع و به‌موقع این دسته از پرونده‌ها را زمینه‌ساز چابکی مجموعه شهرداری و تمرکز حداکثری در حوزه‌های عمرانی و خدماتی دانست.