لزوم تشکیل قرارگاه فرهنگی در شهرداری اهواز

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اهواز، محمد حسین ملایی زمانی اظهار کرد: برای اینکه کار ماندگاری در هر حوزه انجام و با کمترین هزینه بیشتری بهره‌برداری را داشته باشیم باید برای آن یک قرارگاه ایجاد شود، بدون این قرارگاه دوباره کاری و ناامیدی ایجاد‌ می‌شود، وجود این قرارگاه در حوزه فرهنگی اهمیت بیشتری […]

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اهواز، محمد حسین ملایی زمانی اظهار کرد: برای اینکه کار ماندگاری در هر حوزه انجام و با کمترین هزینه بیشتری بهره‌برداری را داشته باشیم باید برای آن یک قرارگاه ایجاد شود، بدون این قرارگاه دوباره کاری و ناامیدی ایجاد‌ می‌شود، وجود این قرارگاه در حوزه فرهنگی اهمیت بیشتری دارد چرا که سبب ایجاد انسجام و نظم در امور خواهد شد.

وی افزود: در حالی که هر سازمان به طورجداگانه اقدامات حوزه فرهنگی را انجام می‌دهد اما آن هماهنگی و انسجام میان سازمانی تا کنون در شهرداری وجود نداشته تا مردم اثرات و همگرایی آن را مشاهده کنند.

عضو شورای اسلامی شهر اهواز ادامه داد: تشکیل قرارگاه فرهنگی نقطه جهشی است که هماهنگی لازم ایجاد شود تا یادبگیریم به صورت قرارگاهی و گروهی کار کنیم، تا اقدامات به صورت درست و اصولی انجام شود.

وی تاکید کرد: در وهله ای اول باید در ستادمرکزی شهرداری این قرارگاه تشکیل شود و متناسب با آن در مناطق این قرارگاه ایجاد و به صورت ماهیانه با حضور سایر دستگاه ها جلسات خود را برگزار کند، معاونت فرهنگی شهرداری اهواز باید حداکثر تا دو هفته آینده قرارگاه‌های شورای فرهنگی مناطق را تشکیل دهد، تا قبل از اینکه خیلی از زمان موضوعات به طور مثال اربعین فرا برسد در این قرارگاه حلاجی و برنامه‌ریزی لازم برای انجام و پس از آن ارزیابی لازم صورت گیرد.

ملایی زمانی تاکید کرد: قرارگاه و شورای فرهنگی باید نقاط ضعف و قوت را شناسایی کند تا در دوره بعدی اجرای طرح نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت نیز تقویت شوند.