لزوم تداوم اجرای برنامه های نشاط شهروندی

شهردار سمنان با تقدیر از سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی در اجرای برنامه های نشاط شهروندی ، خواستار تداوم اجرای اینگونه برنامه ها شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید علی مرتضی نژاد شهردار سمنان در گفتگو با خبرنگار ایمنا و در حاشیه نشست شورای مدیران شهرداری گفت : موضوع نشاط اجتماعی هم در بعد روح و سلامت شهروندان تاثیرگذار است و هم در بعد کالبد شهر می تواند به زنده نگاه داشتن و پویایی شهر کمک شایانی سازد.وی با تقدیر از سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی در اجرای برنامه های نشاط شهروندی ، ادامه داد : رسالت اصلی حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری ارتقای فرهنگ شهروندی ،توجه به سلامت اجتماعی ، ایجاد نشاط و امید به زندگی برای شهروندان و احیای فرهنگ بومی است و برگزاری جشن ها و جشنواره ها برای عموم شهروندان و بویژه کودکان و نوجوانان ، برگزاری مسابقات ورزشی برای شهروندان و کارکنان شهرداری ، برگزاری برنامه های باغ گردی تاثیر زیادی در تقویت روحیه و نشاط شهروندان دارد .
شهردار سمنان با تاکید بر اینکه اینگونه برنامه ها باید در طول سال ادامه داشته باشد گفت : برگزاری جشن‌ها و سوگواره های ملی و مذهبی و همچنین برگزاری مسابقات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی باید مطابق با درخواست و نیازهای هر محله شهر و بصورت محله محوری در دستور کار باشد.