لزوم بهره‌گیری از تجارب شهرداران قبلی در مدیریت شهر

شهردار تبریز خواستار مطالعه و بررسی عملکرد و کارنامه خدمتی مدیران و شهرداران قبلی تبریز در راستای بهره‌گیری از تجارب آنان در اداره هرچه بهتر شهر شد.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار در جمع مدیران ارشد شهرداری با تأکید بر این که گذشته، چراغ راه آینده است، گفت: بدون بررسی و ارزیابی عملکرد و اقدامات موفق مدیران و شهرداران سابق و اسبق، امکان حرکت به جلو و موفقیت در تحقق اهداف و برنامه‌های مدیریت شهری وجود نخواهد داشت و ما ناگزیریم از تجارب موفق مدیران قبلی استفاده کنیم.

وی افزود: تجربه‌اندوزی در حوزه مدیریت، به ویژه استفاده از تجارب گذشتگان باید به دور از هرگونه حب و بغض و موضع‌گیری خاص صورت گیرد؛ چراکه بدون تردید در صورت بررسی و ارزیابی بی‌طرفانه در خصوص کارنامه مدیریتی گذشتگان، قطعا شاخص‌های عملکردی آنان به کممک ما خواهد آمد.

شهردار تبریز در عین حال از شهرداران مناطق، معاونان و مدیران شهرداری خواست برای موفقیت در تحقق برنامه‌های مدیریت شهری، از تجربه‌اندوزی غفلت نکنند.