لزوم استفاده از نخبگان بروجنی برای پست های مدیریتی

نماینده شهرستان بروجن در شورای استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به تخصصی بودن مشکلات در شهرستان های مختلف و لزوم ارتباط بیشتر دستگاه های اجرایی استان با شوراها، پیشنهاد کرد:  جلسات بررسی مشکلات به صورت شهرستانی باید برگزار شود تا معضلات در دستور کار قرار گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، عبدالله صفیان نماینده شهرستان بروجن در شورای اسلامی استان در جلسه نشست با مدیر کل آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: تربیت معلمان جهت حفظ سلامت جامعه ضروری است.

صفیان با اشاره به تخصصی بودن مشکلات در شهرستان های مختلف و لزوم ارتباط بیشتر دستگاه های اجرایی استان با شوراها، پیشنهاد کرد:  جلسات بررسی مشکلات به صورت شهرستانی باید برگزار گردد تا معضلات در دستور کار قرار گیرند.

وی تصریح کرد: با توجه به بالا بودن آمار مستعدین و تحصیل کرده ها در شهرستان بروجن انتظار می رود استفاده از نخبگان بروجن در پست های مدیریتی در دستور کار قرار گیرد.