لایروبی جوی های روباز پیش از فصل بارندگی در اهواز

حوزه خدمات شهری منطقه سه کار پاکسازی و لایروبی جوی های روباز و کانال های دفع آبهای سطحی را قبل از شروع فصل بارش های پاییزی در دستور کار و انجام قرار داده است. به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۳ ، فرزین حاتمی مدیر منطقه با بیان این مطلب گفت : با توجه به […]

حوزه خدمات شهری منطقه سه کار پاکسازی و لایروبی جوی های روباز و کانال های دفع آبهای سطحی را قبل از شروع فصل بارش های پاییزی در دستور کار و انجام قرار داده است.

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۳ ، فرزین حاتمی مدیر منطقه با بیان این مطلب گفت : با توجه به فصل پاییز و شروع بارندگی های فصلی در این ایام و با هدف جلوگیری و کاهش آبگرفتگی های احتمالی در معابر شهری عملیات پاکسازی ، لایروبی و لجن برداری تمامی جوی ها و کانال های رو باز در منطقه ۳ شروع و در حال انجام است.

وی گفت: این کار و مجموعه اقدامات به منظور خدمات رسانی بهتر به شهروندان پیش از شروع بارندگی های فصلی با هدف آمادگی لازم در زمان بارش ها و آبگرفتگی های احتمالی برنامه ریزی و عملیاتی می‌شود که در همین راستا پاکسازی کلی و گسترده کانال های دفع آبهای سطحی ، لایروبی و لجن برداری از حوضچه های دفع آب های سطحی، پاکسازی خروجی و جوی های روباز ، تجهیز و رفع نواقص و فرسودگی سپتیک ها ، اورهال کردن پمپ ها و تجهیزات مورد استفاده در زمان بارندگی و … از جمله اقداماتی است که در همین زمینه به طور مستمر انجام می شود.