تخریب فضای بی دفاع شهری در بزرگراه شهید محلاتی

بزرگراه شهید محلاتی

در راستای خدمت رسانی به شهروندان منطقه۱۴ انجام شد؛
جمع آوری و تخریب فضای بی دفاع شهری در بزرگراه شهید محلاتی
عملیات جمع آوری و تخریب فضای بی دفاع شهری در بزرگراه شهید محلاتی منطقه۱۴ اجرا شد.
به گزارش شهرداران و  روابط عمومی شهرداری منطقه۱۴، این عملیات در راستای نگهداشت شهر و ساماندهی
فضای بی دفاع شهری با محوریت بزرگراه ها در منطقه به اجرا درآمد.
درهمین راستا و در اجرای طرح تحولی بیست گانه، با شناسایی یکی از فضاهای بی دفاع شهری توسط مدیریت شهرداری ناحیه ۴ در بزرگراه شهید محلاتی روبروی ورزشگاه سعیدی، که محل تجمع معتادین، کارتن خوابها و آسیب های اجتماعی شده بود، جمع آوری و‌ تخریب شد.
شهردارناحیه۴ منطقه با بیان اینکه طبق تاکید شهردار منطقه برای توسعه فضاهای سبز، فضای تخریب شده قراراست به فضای سبز برای شهروندان تبدیل شود، گفت: این امر بازتاب زیادی دربین شهروندان داشته وموجب کسب رضایت آنها شد از این رو و با هدف خدمت رسانی به شهروندان در تسریع تحقق این مهم از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.فضای بی دفاع شهری، مکانی میان حوزه خصوصی و حکومتی است که در آن عنصر نظارتی وجود ندارند و تعلق خاطری نیز به آنها شکل نمی‌گیرند، این فضا می‌تواند بستری برای آسیب‌های اجتماعی و فعالیت‌های غیرمجاز و نابهنجار از ریختن زباله تا استفاده از مواد مخدر، سرقت یا حتی تجاوز به عنف را ایجاد کند.

فضاهای بی دفاع امروزه در شهرها به دلیل رشد و گسترش فیزیکی و جمعیتی از یک سو و فرسودگی و تخریب مناطق قدیمی، بسیار افزایش یافته است؛ تجربه جهانی نشان می‌دهد که علاوه بر اینکه به سمت فضاسازی شهری بهتر پیش نمی‌رویم بلکه مکان‌های ساخته شده را از بین برده‌ایم، به همین جهت فضاهای شهری بی هویت و ناآشنای زیادی به وجود آمده که این فضاهای ناآشنا می‌تواند تبعات منفی بسیاری را در پی داشته باشد و در موازات خود می‌تواند از یک سو خشونت و ترس را افزایش دهد و از سوی دیگر موجب حس ناامنی شود و متعاقباً موجب واکنش‌های روان شناختی و رفتاری شهرنشینان شود.فضاهای بی‌دفاع شهری از حیث آثار عدیده‌ای که بر حیات شهری به ویژه از جهت تأثیری که در ایجاد ترس از جرم و ناامنی در شهر دارند از اهمیت پژوهشی بالایی در مطالعات شهری برخوردارند و انجام تحقیقات مروری نظامند در این زمینه بینش‌های نوینی را پیش روی ما قرار می‌دهد.بعضی از فضاهای شهری به دلیل شرایط کالبدی خاص یا ویژگی‌های عملکردی در آن فضا، می‌توانند زمینه ساز جرایم شهری باشد که به آنها فضاهای بی دفاع شهری گفته می‌شود.