دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهرنگ:

فرهنگ سازی و مدیریت هزینه های سرگردان در روستاها جهت آبادانی و پیشرفت ضروری است

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهرنگ با اشاره به نحوه کنترل مشکلات اجتماعی با استفاده از ظرفیت شوراها، تصریح کرد: تشکیل جلسات در هر روستا برای  کنترل اعتیاد جوانان و سایر آسیب های اجتماعی و همچنین راه اندازی طرح های اشتغال پایدار مثل بوم گردی در منطقه ضروری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، محمد رئیسی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهرنگ در جلسه کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان کوهرنگ با اشاره به ضرورت تعامل شوراهای اسلامی با دادستانی شهرستان خاطر نشان کرد: شوراهای اسلامی و خانواده ها به عنوان کانون کوچک اجتماعی در کنار پلیس و شورای مبارزه با مخدر استان می توانند جهت جلوگیری از تولید، ترانزیت و خرید و فروش آن و همچنین ترک اعتیاد جوانان نقش مؤثری داشته باشند.

وی با اشاره به نحوه کنترل مشکلات اجتماعی با استفاده از ظرفیت شوراها، تصریح کرد: تشکیل جلسات در هر روستا برای کنترل اعتیاد جوانان و سایر آسیب های اجتماعی و همچنین راه اندازی  طرح های اشتغال پایدار  مثل بوم گردی در منطقه  ضروری است.

رئیسی با اشاره به اینکه در شهرستان کوهرنگ بین طایفه ها زمین خرید و فروش نمی شود و این خود منجر به بی عدالتی در منطقه شده، افزود: شوراهای اسلامی به منظور بازنگری طرح های هادی و لحاظ مسائل قومی و قبیله ای باید تلاش کنند و گزارش متخلفان و تغییر کاربری های غیر مجاز را به دادستانی اعلام کنند.

وی با اشاره به لزوم همکاری شوراهای اسلامی در معرفی افرادی که  در زمین های ملی ساخت وساز نموده اند ، افزود: با توجه به اینکه منابع طبیعی ۸۵ درصد اراضی کوهرنگ را تشکیل داده و تصرف اراضی ملی تخلف است و منجر به از بین رفتن پوشش گیاهی می شود، همکاری شوراها در این زمینه را می طلبد.

رئیسی چگونگی استفاده از مهر شورا و تخلفات مبتلابه در استفاده از آن را توضیح و یادآور شد: به منظور فرهنگ سازی و مدیریت هزینه های سرگردان در روستاها جهت آبادانی و پیشرفت ضروری است که شوراهای اسلامی در قالب مجموعه های خیری با جمع آوری فرهنگ ساخت شیر سنگی برای اموات و هزینه های میلیاردی در این خصوص اقدامات چشم گیری انجام دهند.