معاون استاندار خراسان جنوبی:

فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی بازار باید حفظ شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی بازار باید در هر شرایطی حفظ شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ جواد اشرفی با بیان این مطلب در جلسه هیئت اندیشه ورز کاسب حبیب الله خاطرنشان کرد: این جلسه در راستای ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی و کمک به واحدهای فرهنگی در چارچوب رعایت قوانین نظام صنفی برگزار شده است.
وی اظهار داشت: در راستای حمایت از این صنوف و تشویق واحدهای تجاری و ترویج این فرهنگ در بازار ، بسته های حمایتی متناسب با فعالین این حوزه احصاء و در اختیار قرار گیرد.
معاون استاندار متذکر شد: ۳۲ هزار کسبه ای که در جغرافیای استان خراسان جنوبی در قالب ۴۸ اتحادیه در حال فعالیتند همه به صداقت و امانت داری شهره هستند.
اشرفی گفت: هیئت اندیشه ورز باید بسته ای چند وجهی را پیشنهاد دهند که بر مبنای آن فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی بازار حفظ و اصناف الگو در این زمینه معرفی و تشویق شوند ضمن آنکه در این راه می توان از تجربیات اصناف بهره برد.