معاون استاندار آذربایجان شرقی گفت:

فرصت های سرمایه گذاری بهترین پتانسیل برای توسعه همه جانبه شهرداری هاست

معاون فنی و عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: ارتقای سرانه های شهری با تکیه بر فرصت‌های سرمایه گذاری امکان پذیر است.

به گزارش شهریار، جواد رحمتی در همایش و نمایشگاه ملی فرصت های سرمایه گذاری شهرهای استان گفت: این همایش در راستای جذب سرمایه گذار در جهت رسیدن به اهداف توسعه همه جانبه شهرهای استان است.

وی افزود: در شهرداری های استان منابع مالی محدود است که مطمئنا کفاف هزینه های رسیدن به اهداف مقرر شده در چشم اندازهای توسعه را ندارد. برای همین فرصت های سرمایه گذاری بهترین پتانسیل برای توسعه همه جانبه شهرداری ها است.

رحمتی خاطرنشان کرد: فرصت های سرمایه گذاری در شهرهای استان قریب به ۳۳ هزار میلیارد تومان برآورده شده است که به عبارتی این مبلغ سه برابر مبلغ کل منابع موجود شهرداری‌های استان است.

وی تصریح کرد: در استان فرصت‌ها و پتانسیل زیادی برای مشارکت بخش خصوصی وجود دارد که اساسا هدف اصلی این همایش بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه گذار و اعتمادآفرینی برای سرمایه گذاران است.

رحمتی با اشاره به مشکلات حوزه سرمایه گذاری گفت: در برخی موارد سرمایه گذاری انجام گرفته در استان، اهلیت سرمایه گذار به درستی بررسی نشده و در نتیجه سرانجام اینگونه پروژه های سرمایه گذاری به شکست شده است.

معاون عمرانی استاندار اظهار کرد: بررسی شرایط قراردادهای مشارکت مردمی باید بصورت نظام‌مند و یکدست انجام گیرد تا پروژهای سرمایه گذاری با مشکلات و مسائل حقوقی مواجه نشوند.

وی گفت: توسعه استان در گرو جذب سرمایه گذاران است و از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌کنیم بسترسازی قانونی برای تسهیل سرمایه گذاری را انجام دهند.