فرصت‌ سازی شهرداری رشت در نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و گردشگری اصفهان جهت معرفی دستاوردهای شهر خلاق خوراک

شهرداری رشت در گردهمایی و نشست شهرهای خلاق ایران که در اصفهان برگزار شد شرکت کرد و از فرصت بدست آمده در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و گردشگری اصفهان جهت معرفی دستاوردهای شهر خلاق خوراک استفاده کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – نشست مشترک نمایندگان شبکه شهرهای خلاق ایران و گردهمایی شهرهای خلاق به همراه دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشگری در شهر اصفهان برگزار شد و شهرداری رشت هم به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی یونسکو در این گردهمایی و نمایشگاه شرکت کرد.

در نشست مشترک نمایندگان شبکه شهرهای خلاق ایران که در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و گردشگری اصفهان که با حضور حمید آزمون مدیر نوسازی و تحول اداری و طالبی کارشناس حوزه مطالعات و پژوهش شهرداری رشت برگزار شد‌، ارائه راه حل برای چالشهای توسعه شهرهای خلاق کشور با خرد جمعی، تجاری‌سازی برند شهر خلاق خوراک، تدوین دستورالعمل ستاد راهبردی شهر خلاق، انعقاد تفاهم‌نامه‌ با ادارات کل آموزش ‌و پرورش، میراث فرهنگی، فنی ‌و حرفه‌ای استان گیلان و … در حوزه شهر خلاق، پیشنهاد شکل‌گیری دبیرخانه شهرهای خلاق ایران و لزوم تدوین تقویم مشترکی از مناسبتهای ملی، بین‌المللی و محلی، از جمله مواردی بود که از سوی شهرداری رشت مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین در یکی از غرفه‌های دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و گردشگری اصفهان، شهرهای رشت و کرمانشاه در زمینه خوراک‌شناسی، شهرهای اصفهان و بندرعباس در زمینه صنایع دستی و هنرهای مردمی و شهر سنندج در زمینه موسیقی حضور داشتند و شهرداری رشت از فرصت بدست آمده برای معرفی جاذبه‌ها و ظرفیتهای ‌خوراک‌ شناسی و گردشگری شهر رشت، دستاوردهای پژوهشی شهرداری، ارائه عملکرد ۶ ساله و تولیدات شهرداری رشت در زمینه شهر خلاق در قالب کلیپ، کتاب، بروشور استفاده کرد که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

لازم به ذکر است شهر داکار، پایتخت کشور سنگال و دیگر شهرهای کشورهای جهان با حضور در غرفه شهرداری رشت، از ظرفیتها و پتانسیل‌های شهر رشت و استان گیلان آگاه شدند.