فاز ۲ بازسازی و بهسازی کانال ایلی‌سو تبریز آغاز شد

توسط شهرداری منطقه ۳ تبریز، فاز ۲ عملیات بازسازی و بهسازی کانال سرپوشیده هدایت آب‌های سطحی "ایلی سو" در مسیر جاده سلامت از میدان حکیم نظامی به طرف میدان ابوریحان به طول ۴۰۰ متر آغاز شد.

به گزارش شهریار، اکبر پورخردمند شهردار منطقه ۳ گفت: کانال ایلی سو در مسیر جاده سلامت در رفیوژ خیابان آزادی، از میدان حکیم نظامی تا میدان ابوریحان بازسازی و بهسازی می‌شود.

شهردار منطقه، طول مسیر کانال ایلی سو در این مسیر (میدان حکیم نظامی تا میدان ابوریحان) را ۶۰۰ متر اعلام کرد و افزود: فاز اول آن به طول ۲۰۰ متر از سمت میدان ابوریحان شروع شده بود و از دیروز نیز فاز ۲ عملیات بازسازی و بهسازی کانال سرپوشیده هدایت آب‌های سطحی “ایلی سو” از سمت میدان حکیم نظامی به طول ۴۰۰ متر با جمع‌آوری کفپوش‌های بتنی آغاز شده است.

وی اظهار کرد: بعد از اتمام جمع‌آوری کفپوش‌های بتنی، عملیات تخریب دال‌های بتنی فرسوده کانال نیز شروع خواهد شد.

پورخردمند گفت: در فاز اول نیز تخریب دال‌های بتنی سقف کانال به اتمام رسیده و از فردا عملیات نخاله‌برداری اجرا خواهد شد.