عیادت استاندار از بسیجی مصدوم آشوب‌های اخیر در قم

به گزارش روابط عمومی استانداری قم، استاندار قم با حضور در بیمارستان شهید بهشتی قم ضمن عیادت از یکی از نیروهای بسیجی که در جریان اغتشاشات روز چهارشنبه آسیب دیده بود، در جریان مراحل درمانی و وضعیت بالینی وی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی استانداری قم، استاندار قم با حضور در بیمارستان شهید بهشتی قم ضمن عیادت از یکی از نیروهای بسیجی که در جریان اغتشاشات روز چهارشنبه آسیب دیده بود، در جریان مراحل درمانی و وضعیت بالینی وی قرار گرفت.