عملیات گسترده اجرای روکش آسفالت معابر در سطح شهر نسیم شهر

محمد رضا باباحسینی شهردار نسیم شهر با اعلام این خبر گفت: ساماندهی آسفالت معابر شهر در سال جاری بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و با جدیت دنبال می شود

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی شهرداری نسیم شهر محمد رضا باباحسینی شهردار نسیم شهر با اعلام این خبر گفت: ساماندهی آسفالت معابر شهر در سال جاری بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و با جدیت دنبال می شود، اکنون یکی از مهمترین دغدغه های شهرداری رسیدگی و ساماندهی وضعیت ترمیم و جدول گذاری ، لکه گیری ، بهسازی آسفالت معابر بوده و از این رو نهضت آسفالت معابر با قوت و جدیت بیشتر در سطح شهر نسیم شهر آغاز شده است