عملیات ساماندهی منشعبات بلوار شیخ شلتوت در آذربایجان غربی

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کلانشهر ارومیه گفت: عملیات اجرایی زیرسازی در منشعبات بلوار شیخ شلتوت در سطح منطقه چهار شهری در حال اجرا است.

به گزارش امور ارتباطات سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ارومیه، اکبر قلی‌پور بیان کرد: در خصوص ساماندهی معابر منطقه چهار شهری، هم اینک عملیات ساماندهی منشعبات بلوار شیخ شلتوت در مراحل پایانی خود قرار دارد که در روزهای آتی پخش آسفالت در این معابر اجرایی می شود.