عملیات اجرایی اصلاح هندسی در بلوار شهید رجایی ارومیه

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کلانشهر ارومیه گفت: عملیات اجرایی اصلاح هندسی در بلوار شهید رجایی همچنان تداوم دارد. اکبر قلی‌پور بیان کرد: عملیات اجرایی اصلاح هندسی و ایجاد مسیر دسترسی از بلوار شهید رجایی به سمت میدان آزادی با تلاش شبانه روزی عوامل فنی و اجرایی سازمان در مراحل پایانی خود […]

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کلانشهر ارومیه گفت: عملیات اجرایی اصلاح هندسی در بلوار شهید رجایی همچنان تداوم دارد.

اکبر قلی‌پور بیان کرد: عملیات اجرایی اصلاح هندسی و ایجاد مسیر دسترسی از بلوار شهید رجایی به سمت میدان آزادی با تلاش شبانه روزی عوامل فنی و اجرایی سازمان در مراحل پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: این عملیات در مراحل زیرسازی و جدول گذاری است و در روزهای آتی وارد فاز آسفالت ریزی خواهد شد.