عضو شورای شهر تبریز پاسخگوی شهروندان در سامانه ۱۳۷ شد

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با حضور در مرکز تماس سامانه رسیدگی به شکایات مردمی اداره کل بازرسی شهرداری تبریز پاسخگوی تماس شهروندان شد.

به گزارش شهریار، حکیمه غفوری در بازدید از سامانه ۱۳۷ شهرداری تبریز عملکرد این مجموعه را مثبت ارزیابی کرده و از نزدیک در جریان روند پاسخگویی کارشناسان این مرکز قرار گرفت.

وی عملکرد کارشناسان سامانه ۱۳۷ شهرداری تبریز را قابل قبول و مطلوب ارزیابی کرد و گفت: عملکرد سامانه ۱۳۷ شهرداری تبریز در پاسخگویی به تماس‌های شهروندان باید در صحن علنی شورای اسلامی شهر نیز مطرح شود.

غفوری خاطرنشان کرد: شهروندان ناظر عملکرد مدیریت شهری هستند و سامانه ۱۳۷ پل ارتباطی بین شهروندان و مدیران ارشد شهرداری است.

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز در حاشیه این بازدید پاسخگوی تماس‌های دریافتی از سوی شهروندان شد.

علیرضا فوزی، مدیر سامانه رسیدگی به شکایات مردمی اداره کل بازرسی شهرداری تبریز نیز در این جلسه گفت: در شش‌ماه نخست سال جاری ۹۶ هزار و ۳۰۵ تماس از سوی شهروندان با سامانه ۱۳۷ برقرار شده است.

وی افزود: ۴۰ هزار و ۳۰ تماس شهروندان با سامانه ۱۳۷ شهرداری تبریز در این مدت ثبت و عملیاتی شده است.

مدیر سامانه ۱۳۷ شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: ۵۶ هزار و ۲۷۵ تماس نیز مربوط به اخذ راهنمایی و مشاور و تماس‌های تکراری است.

وی یادآور شد: بیشترین آمار تماس مربوط به سد معبر، لایروبی، فضای سبز و جمع ‌آوری حیوانات شهری است.