بازدید از ناحیه ۶ و ۷ با نگاه طرح ۳۶۰ درجه

با حضور مشاور شهردار منطقه ۴ اجرا شد:

مشاور شهردار منطقه ۴ در پی بازدیدهای طرح ۳۶۰ درجه به همراه جمعی از مدیران شهری و شهرداران ناحیه ۶ و ۷ از این نواحی بازدید به عمل آوردند.به گزارش شهرداران و روابط عمومی شهرداری منطقه۴، علیرضا خرسندی دراین بازدید گفت: اجرای مستمر طرح بازدیدهای ۳۶۰ درجه در ۴ محور تحولی بنیادین را در پی خواهد داشت.وی افزود: با ارتقاء سطح نگهداشت شهر و خدمت رسانی بیشتر به شهروندان، مردم از نزدیک با اقدامات، برنامه ها و پروژه های در دست اقدام آشنا می شوند.مشاور شهردار منطقه ۴ در پایان درخصوص برداشت ۳۶۰ درجه در نواحی ۹ گانه گفت: تا کنون حدود ۱۰۰۰ معضل توسط نواحی ما با موضوعات مختلفی شهری احصاء شده که در حال بررسی و مرتفع کردن آنها هستیم.ارزیابی ۳۶۰ درجه یعنی ارزیابی عملکرد اعضای سازمان از نقطه‌نظرهای مختلف. در این نوع ارزیابی، کارکنان توسط همکاران و هم‌تیمی‌های خود، مدیران‌شان، اعضای تیم‌ یا زیرمجموعه‌یشان و حتی خودشان مورد سنجش قرار می‌گیرند. از این‌روی، داده‌هایی معتبر و همه‌جانبه برای شناسایی نقاط قوت و ضعف هر یک از اعضای سازمان جمع‌آوری می‌شود.

حال آن‌که دیدگاه تنها یک نفر برای تصمیم‌گیری درباره منابع انسانی کافی نیست. همین موضوع، فضا را برای پیاده‌سازی مدل ارزیابی ۳۶۰ درجه فراهم کرد.ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه، ساز و کاری برای دریافت بازخورد درباره اعضای سازمان از زوایای مختلف شامل مدیر/سرپرست، همکاران، زیردستان، مشتریان و خود فرد است. این نوع ارزیابی جدید نیست و در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی با انتشار کتابی با همین نام در حوزه منابع انسانی متداول شد.