الزام طرح جامع جداگانه برای بازار تهران

چمران در مورد ایمن سازی بازار گفت:

به گزارش شهرداران الزام طرح جامع جداگانه برای بازار تهران وقتی وارد بازار می شوید، می بینید که بسیاری از کوچه ها و راسته ها سقف های موقت می زنند که نشان می دهد کسبه آمادگی همکاری دارند؛ اما بازار باید طرح جامع جداگانه داشته باشد که در گذشته این طرح تدوین شد و حتی می‌خواستند زیرگذرهایی را بسازند که عملیاتی نبود.

چمران در مورد ساماندهی معتادان متجاهر در تهران تصریح کرد: شهرداری تهران کارهای خوبی در این زمینه داشته و مکان‌هایی برای نگهداری معتادان متجاهر ایجاد کردند؛ اما هنوز به طور کامل انجام نشده و باید استمرار داشته باشد. می دانید که تهران بزرگ است و هر کجا را بگیری یک جای دیگر درگیر می شود و باید یک برنامه ای باشد که با هماهنگی همه موفق باشند.

رییس شورای شهر تهران در مورد توزیع قبوض عوارض سالانه در شهر تهران گفت: امیدوارم بودیم که قبوض عوارض زودتر از اسفندماه و حتی در تابستان به دست شهروندان برسد و بر همین اساس  اصرار خواهیم کرد که سال آینده این قبوض زودتر منتشر شود.

وی بیان کرد: تأکید کرده بودیم که توزیع قبوض به صورت کاغذی نباشد اما دوستانمان در شهرداری اعلام کردند که همه شهروندان دسترسی به همه زیرساخت های مجازی ندارند. با این حال اعلام کردند که برای شهروندانی که در گذشته قبوض شان را اینترنتی پرداخت کرده بودند، قبوض کاغذی ارسال نشده است.

چمران با بیان اینکه این قبوض عوارض نوسازی و عمران شهری است و جزو عوارض پایدار هستند که سالانه بر اساس زیربنای ساختمان و طبق فرمولی محاسبه می شود، گفت: شهروندان اگر تا آخر سال نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند مشمول تخفیف ۹ درصدی خواهند بود و اگر به سال آینده موکول کنند مشمول جریمه خواهند شد.

ایمن سازی مغازه‌های بازار برعهده مالکان است

چمران در مورد ایمن سازی بازار گفت: شهردار منطقه ۱۲ در زمان بودجه درخواست بودجه‌ای برای ایمن سازی بازار می کرد که تا حدودی محقق شد؛ اما ایمن سازی مغازه‌های بازار بر عهده مالکان است و شهرداری هم به آنها کمک می‌کند که در هماهنگی با میراث فرهنگی، نوسازی و بازسازی را انجام دهند.