نشست تخصصی طرح تحول بیست گانه خدمت در شهر در منطقه ۷

نشست تخصصی و کارشناسی طرح تحول بیست گانه خدمت در شهر تهران با حضور سید محمد فیاض،مدیر کل هماهنگی، نظارت و کنترل معاونت هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران، سید نصرالله آبادیان شهردار منطقه هفت و معاونین این‌ منطقه برگزار شد. به گزارش شهرداران و  روابط عمومی شهرداری منطقه هفت، در این نشست ضمن بررسی وضعیت […]

نشست تخصصی و کارشناسی طرح تحول بیست گانه خدمت در شهر تهران با حضور سید محمد فیاض،مدیر کل هماهنگی، نظارت و کنترل معاونت هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران، سید نصرالله آبادیان شهردار منطقه هفت و معاونین این‌ منطقه برگزار شد.

به گزارش شهرداران و  روابط عمومی شهرداری منطقه هفت، در این نشست ضمن بررسی وضعیت اجرای این طرح در منطقه ۷، کلیه بندهای ابلاغ شده توسط شهردار تهران ، توسط مدیرکل هماهنگی، نظارت و کنترل معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران تشریح شد.مدیر کل هماهنگی، نظارت و کنترل معاونت هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران گفت: این نشست راه گشای عملکردی برای مناطق می باشد که باید سطوح مختلف مدیریتی مناطق از نکات مطرح شده در این جلسات بهره مند شوند و هر معاونت و نواحی در شهرداری مناطق ملزم است با تدوین یک الگوی نظارتی مبتنی بر این جلسات در یک بازه زمانی مشخص فعالیت های خود را مورد ارزیابی و چالش ها و اهداف خود را مدیریت و برنامه ریزی نماید.فیاض در ادامه گفت: مجموعه فعالیت های انجام شده جزو اصلی‌ترین کار مناطق و نواحی می باشد، با این تفاوت که در این طرح با طبقه‌بندی اقدامات جاری نواحی، موضوع ها براساس مطالعات بالادستی و هماهنگی با معاونت‌ های تخصصی با یک ساز و کار مشترک احصاء، برنامه‌ریزی و انجام می‌شود.در جریان این نشست نصرالله آبادیان شهردار منطقه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در این منطقه، بر همکاری همه جانبه تمامی بخش ها برای اجرای با کیفیت طرح تحول بیست گانه تاکید کرد و گفت: بندهای طرح تحول بیست‌گانه جزو اصلی‌ترین کار منطقه و نواحی است، و باید با طبقه‌بندی اقدامات جاری نواحی، موضوعات براساس مطالعات بالادستی و هماهنگی با معاونت‌ های تخصصی با یک ساز و کار مشترک احصاء، برنامه‌ریزی و انجام می‌شود.وی تاکید کرد: باید در طرح ریزی و برنامه ریزی طرح استقبال از بهار موارد ذکر شده در طرح تحول بیست گانه گنجانده شود و با استفاده از پیمانکاران ذی صلاح، این طرح به نحو احسن اجرا شود.شهردار منطقه یادآور شد: ما دو برنامه ریز جداگانه باید داشته باشیم یک اینکه این طرح تا پایان سال در منطقه به چه نحوی اجرا شود و دیگر اینکه در سال ۱۴۰۳ نیز چگونه برنامه ریزی شود تا با اجرای طرح تحول بیست گانه حداکثر نتیجه و رضایت شهروندی را داشته باشیم.