توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه یک تبریز آغاز شد:

طرح استقبال از بهار علم و دانش

 به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز، معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه ۱ همزمان با فرا رسیدن مهرماه طرح “استقبال از بهار علم و دانش” را آغاز کرد. بر اساس این گزارش، در این طرح که شهرداری منطقه یک قصد دارد مسیرها، معابر و مکان های آموزشی را ساماندهی و چهره آنها […]

 به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز، معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه ۱ همزمان با فرا رسیدن مهرماه طرح “استقبال از بهار علم و دانش” را آغاز کرد.
بر اساس این گزارش، در این طرح که شهرداری منطقه یک قصد دارد مسیرها، معابر و مکان های آموزشی را ساماندهی و چهره آنها را زیبا تر، آرام تر و دلنشین تر نماید، اقدامات بسیاری را عملیاتی کرده است. این گزارش می افزاید: بر همین اساس رنگ آمیزی دیوارهای مدارس و رنگ آمیزی حیاط مدارس مناطق کم برخوردار، اصلاح صندلی و وسایل ورزشی داخل مدارس، دیوارنویسی توزیع آسفالت، لکه گیری و چاله زدائی در مسیرهای مشرف به مکان‌های آموزشی، پاکسازی و… از جمله اقدامات این منطقه در طرح مذکور می باشند.