ضرورت همکاری دستگاه‌های خدمت‌رسان با شهرداری یزد در اجرای پروژه‌های شهری

نائب رئیس شورای اسلامی شهر یزد در نود و یکمین جلسه علنی شورا گفت: بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص درآمد پایدار، هزینه جابجایی تأسیسات در اجرای پروژه های شهری به عهده دستگاه های خدمات رسان گذاشته شده و این در حالی است که به گفته مسوولین در دستگاه های خدمات رسان اعتباری جهت جابجایی تاسیسات، پیش بینی نشده است و این دستگاه ها، قادر به تأمین اعتبار در این زمینه نیستند.

به گفته وی، به دلیل مسئله ذکر شده و نبود اعتبار از سوی دستگاه های خدمات رسان، برخی خیابان ها بیش از ۶ ماه بلا تکلیف مانده اند.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر یزد افزود: در برخی معابر و خیابان ها زیرسازی و آسفالت انجام شده است اما تیر‌برق جابه‌جا نشده است و عدم همکاری دستگاه مربوطه باعث ایجاد خطر در این معابر و خیابان ها شده است.
حجت‌الاسلام حیدری در ادامه گفت: پیشنهاد می شود با حضور دستگاه های خدمات رسان در صحن شورا، بری رفع این مشکل تصمیمی گرفته شود و وظیفه هرکدام تعیین شود تا در اجرای پروژه ها به مشکلی برخورد نکنیم.
وی با اشاره به همکاری‌ دستگاه های خدمات رسان گفت: ضرورت دارد دستگاه های خدمات رسان در تغییر و تحولات، تعمیر و اجرای طرح های شهری با شهرداری همکاری لازم را داشته باشند تا این تحولات رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد.