ضرورت طرح جامع جهت ساماندهی مشاغل خانگی در شهر یزد

عضو شورای اسلامی شهر یزد در گفتگو با برنامه رادیویی صدای شهر بیان کرد: گروه های هدف مختلفی در حوزه مشاغل خانگی، مورد نظر هستند تولید و آماده سازی محصولات و عرضه و فروش آن بسیار مهم است.

خامسی گفت: شهر یزد در این حوزه با مشکلات و معایبی به ویژه در راستای ایجاد فضای عرضه محصولات، روبرو است.

به گفته وی، نبود بانک اطلاعاتی که بتوان این جامعه هدف را دسته بندی و برای هرکدام مطابق با شرایط تصمیم گرفت نیز از دیگر مشکلات مشاغل خانگی است.

عضو شورای اسلامی شهر یزد تاکید کرد: ضرورت دارد طرح جامع و بومی برای ساماندهی مشاغل خانگی، متناسب با شرایط شهر یزد طراحی شود و ظرفیت ها و وظایف نهاد های متولی شناسایی شود.

خامسی ادامه داد: طبق ماده ۱۱ قانون ساماندهی مشاغل خانگی، برپایی و برگزاری بازارچه های مشاغل خانگی یکی از وظایف شهرداری است.

وی افزود: در شهرداری این مسئولیت به سازمان ساماندهی مشاغل شهری محول شده است تا ظرفیت های مختلف را بررسی و به برپایی بازارچه های خدمت اقدام کند.

خامسی گفت: بحث تأمین فضا و آموزش و مشاره درخصوص این شغل از وظایف شهرداری است، در خصوص فضا بر اساس قانون، شهرداری ها موظف هستند بازارچه هایی را برای عرضه و فروش محیا سازند البته تاکنون شهرداری شهر یزد، ظرفیت هایی را در این حوزه ایجاد کرده است از جمله بازارچه‌های خدمت همچنین یک سری معابر شهری و‌ گذرهایی که امکان برگزاری بازارچه ها است از جمله پارک شادی، گذر فرهنگ و هنر و… به کار گرفته شده است.

عضو شورای اسلامی شهر یزد در پایان گفت: امید است با ایجاد طرح جامع و اقدامات لازم در خصوص بازارچه های خدمت، بیش از پیش شاهد رونق مشاغل خانگی باشیم.