ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی با شهرداری و شورای شهر

در نشست مدیرکل دادگستری استان و معاونین با رئیس شورای اسلامی شهر یزد، شهردار و معاونین و مدیران مناطق و سازمانها سیفی مطرح کرد: شهرداری یکی از دستگاه هایی به شمار می رود که در خط مقدم خدمت و خدمت رسانی به مردم و جامعه پیش قدم است و در سراسر کشور بیش از ۲۰۰ نوع خدمت توسط شهرداری ارائه می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: از زمانی که فرد متولد می‌شود تا زمان مرگ، شهرداری نقش بسزایی دارد و هرکدام از این ۲۰۰ نوع خدمت اگر یک روز ارائه نشود و تعطیل شود شهر دچار مشکل و بحران می شود.
به گفته وی، در شهرداری عملکرد کارکنان به نحوی است که تا کنون رضایت نسبی مردم را در برداشته است، باتوجه به عملکرد شهرداری انتظار و توقع این کارکنان از مسئولین نظارتی این است که با شهرداری همکاری و روحیه تعاملی داشته باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: گاهی دستگاه ها روحیه تقابل با شهرداری دارند این تقابل موجب ضعف در عملکرد و خدمت به مردم می شود این روحیه باید به روحیه تعاملی تبدیل شود تا بتوان به خوبی به شهروندان خدمت کرد.
سیفی افزود: در دوره شورای ششم یکی از سیاست ها و راهبردی های شورا، فساد ستیزی و مبارزه با فساد است و نظارت در عملکرد کارکنان صورت می‌گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: شورای شهر و شهرداری معتقد است باید جایگاه کارکنان مجموعه ای که در حال خدمت رسانی هستند حفظ شود.
سیفی در پایان ابراز امیدواری کرد: انتظار می‌رود با همکاری دستگاه ها با شهرداری در طرح های شهری و مردمی وقفه ایجاد نشود و در روند کار تسریع یابد، لازم به ذکر است که هم اکنون هر هفته در شهرداری یک پروژه آغاز یا بهره برداری می شود.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد در پایان گفت: از زحمات دستگاه های قضایی استان در رابطه با تعامل سازنده با شهرداری جهت خدمت رسانی به شهروندان تقدیر و تشکر می نمایم.