ضرورت تجهیز مناطق پنج گانه شهرداری یزد در مواجه با بحران

فاطمه زارع در بازدید اعضای کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد از مناطق پنچگانه شهرداری که بمنظور بررسی تجهیزات، نیازها و امکانات و نیروهای حوزه مدیریت بحران مناطق صورت پذیرفت گفت: این بازدید با هدف تکمیل تجهیزات و نیرو در مواقع بحران در مناطق مختلف شهرداری انجام شد.

رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد:تمام مناطق شهر باید از نظر امکانات، تجهیزات و نیروی لازم، آماده باشند تا درصورت ایجاد حوادثی همچون سیل، شهر دچار خسارت نشود.

به گفته زارع، در این بازدید تجهیزات و نیروهای مورد نیاز در هر منطقه اعلام شد تا با همکاری شهرداری و تصویب شورا شهر، تجهیزات مورد نیاز تأمین شود.

رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد افزود: بعد از جمع بندی نیازها و کمبود ها در حوزه مدیریت بحران در مناطق، با همکاری مدیران مناطق و معاونت خدمات شهرداری در این خصوص، در کمیسیون خدمات شهری، کمبودها و نیازها بصورت ویژه پیگیری خواهد شد تا با تخصیص بودجه در شورای اسلامی شهر یزد به حوزه مدیریت بحران، زمینه ای فراهم شود که شهروندان در صورت وقوع بحران و حوادث غیر مترقبه، کمترین خسارت را متحمل شوند.