رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک خبر داد:

صدور پروانه به صورت الکترونیکی و هوشمند

صدور اولین پروانه فعالیت و اشتغال ناوگان بار درون شهری به صورت الکترونیکی و هوشمند اولین پروانه فعالیت و اشتغال ناوگان بار درون شهری به صورت الکترونیکی و هوشمند در سامانه بارانه، صادر شد. رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک گفت: به استناد ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل […]

صدور اولین پروانه فعالیت و اشتغال ناوگان بار درون شهری به صورت الکترونیکی و هوشمند

اولین پروانه فعالیت و اشتغال ناوگان بار درون شهری به صورت الکترونیکی و هوشمند در سامانه بارانه، صادر شد.

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک گفت: به استناد ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دارندگان وسایل نقلیه باری اعم از دیزل و بنزین سوز جهت تردد در شهر اراک مکلف به دریافت پروانه فعالیت و اشتغال از این سامانه می باشند.

به گزارش شهرداران و  اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، محمد حسین ساده وند با اعلام این خبر افزود: به استناد ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و همچنین بر اساس ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نظارت و ساماندهی کلیه خودروهای باری در شهر اراک، از سال گذشته در دستور کار سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری قرار دارد و زیر ساخت های لازم از جمله دریافت مجوز تردد در محدوده مرکزی شهر و صدور باربرگ به صورت موبایلی فراهم گردیده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: رانندگان جهت دریافت سوخت مازاد بر سهمیه پایه ،ملزم به دریافت باربرگ و یا نصب دستگاه سیپاد و ارسال پیمایش به صورت برخط می باشند.