صدور مجوز احداث میدان دام در میان‌جلگه شهرستان نیشابور صادر شد

ابوطالب جوان اظهار کرد: پس از پیگیری‌های فراوان مجوز احداث میدان دام نیشابور در منطقه میان‌جلگه با موافقت استانداری خراسان‌رضوی و مدیرکل ادارات مربوطه صادر شد.

معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور بیان کرد: با توجه به اینکه نیشابور یکی از قطب‌های پرورش دام در شمال شرق کشور است، برای توسعه حوزه دامداری ایجاد میدان دام از ضرورت‌های این شهرستان است.
جوان در ادامه توضیحاتش افزود: به دلیل اینکه تاکنون میدان دام مناسب در نیشابور موجود نبوده، بیشتر دامداران به خصوص دامداران دام سبک که در منطقه میان جلگه فعالیت دارند به شهرهای دیگر استان به ویژه کاشمر مراجعه می‌کردند. از این رو با مشورت دامداران و ادارات مربوطه مثل جهادکشاورزی، محیط‌زیست و صنعت، معدن و تجارت موضوع به طور جدی در جلسات متعدد در فرمانداری نیشابور طرح و پیگیری می‌شد.
فرماندار نیشابور تصریح کرد: امروز با پیگیری جدی فرمانداری نیشابور مجوز احداث میدان دام در منطقه میان جلگه صادر شده و به زودی کلنگ احداث آن زده می‌شود.