انطباق پست و شغل و ممنوعیت صدور ساختار سازمانی

الفت‌پور:

رعایت انطباق پست و شغل و ممنوعیت صدور عناوین غیرمجاز و فاقد  صدور ساختار سازمانی

به گزارش شهرداران و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران در جلسه مشترک با مدیر کل سرمایه انسانی، جمعی از معاونین و ممیزین منابع انسانی با بیان اینکه ما در ابر‌سازمان شهرداری تهران باید به سمت عدالت سازمانی و پرداخت برویم، گفت: عدالت لزوما مساوی با برابری نیست و منظور از عدالت پرداختی، پراخت مبتنی بر عملکرد، جایگاه شغلی و کارآمدی نیروی انسانی است و عدالت سازمانی حرفی شرعی و شخصی نبوده و یک امر کاملا حرفه‌ای در دنیا محسوب می‌شود و در این راستا مرکز نوسازی و تحول اداری، طرح طبقه‌بندی مشاغل را با شناسایی شغل در دستور کار قرار داد.
مردانی: تقویت ممیزین سرمایه انسانی رضایت کارکنان را رقم می‌زند
در ادامه این نشست، اکبر مردانی مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری تهران نیز با بیان این‌که ممیزین به طور عام سفیران معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا هستند و باید علاوه بر تبیین و تشریح سیاست‌های حوزه منابع انسانی، چالش‌های موجود را نیز به ما منتقل کنند، گفت: اگر ممیزین منابع انسانی در شهرداری تهران تقویت شوند، شاهد رضایتمندی بیشتر میان کارکنان خواهیم بود، چرا که ممیزین در صف و کف در کنار سایر کارکنان هستند و می‌توانند راهبردها و سیاست‌های ستاد را در مناطق ۲۲ گانه، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه اجرایی کنند.

وی در ادامه از ثبت همه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در سامانه جامع منابع انسانی خبر داد و هدف از این اقدام را انتظام‌بخشی و اعمال حاکمیت سازمان مادر در سازمان‌ها و شرکت‌ها دانست و از ممیزین به‌عنوان بازوهای اجرایی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا در مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه نام برد.

به گفته این مقام مسئول در شهرداری تهران، ممیزین منابع انسانی باید در کنار مدیران بوده و در اجرای بهینه و دقیق تصیمات مرکز در محل خدمت و مأموریت خود، نهایت تلاش و کوشش را داشته باشند تا سیاست‌های حوزه معاونت برنامه‌ریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورا در شهرداری تهران به صورت عادلانه و عاقلانه اجرا شود و در جایی‌که اقدامی خارج از چهارچوب و ضابطه وجود دارد، محکم و قاطعانه مقابل آن ایستادگی کنند.

وی همچنین بر ضرورت کنترل و نظارت بر اعتبار پست‌های اختصاص یافته در سامانه جامع منابع انسانی، هماهنگی و أخذ مجوز از مرکز نوسازی و تحول اداری برای منصوبین پست‌های بانک پست و پست‌های ارتقاء یافته (خرسند‌ساز) و پست‌های ستاره‌دار در هنگام جابجایی و همچنین ممنوعیت اختصاص پس‌های مذکور به غیر و رعایت انطباق پست و شغل و ممنوعیت صدور عناوین غیرمجاز و فاقد ساختار سازمانی تاکید کرد.