نخستین جلسه شورای عملیاتی توسعه مدیریت منطقه ۲۱ در سال ۱۴۰۳

برگزاری نخستین جلسه شورای عملیاتی توسعه مدیریت منطقه ۲۱ در سال ۱۴۰۳ نخستین جلسه شورای عملیاتی توسعه مدیریت منطقه ۲۱ در سال ۱۴۰۳ توسط معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی این منطقه برگزار شد. به گزارش شهرداران و روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱ شورای عملیاتی توسعه مدیریت با حضور شهردار منطقه، معاونین برنامه ریزی و […]

برگزاری نخستین جلسه شورای عملیاتی توسعه مدیریت منطقه ۲۱ در سال ۱۴۰۳
نخستین جلسه شورای عملیاتی توسعه مدیریت منطقه ۲۱ در سال ۱۴۰۳ توسط معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی این منطقه برگزار شد.
به گزارش شهرداران و روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱ شورای عملیاتی توسعه مدیریت با حضور شهردار منطقه، معاونین برنامه ریزی و سرمایه انسانی، فنی و عمران، ممیز اداری اداره کل سرمایه انسانی، مدیران ادارات حراست، بازرسی، گزینش، سرمایه انسانی و خدمات آموزشی و بهسازی سازمان برگزار شد.
براساس این گزارش؛ موضوعات مطروحه در این جلسه شامل انتصاب مدیران و کارشناسان، جابه جایی‌های درون و برون‌سازمانی، تمدید ماموریت، جانمایی نیروها و موارد تشویقی بود که در خصوص آنها تصمیم گیری شد.لزوم فراهم‌سازی زمینه‌های رشد و توسعه کارکنان با روش‌های نوین توسعه مدیریت، شناسایی ظرفیت‌ و توانمندی‌های نیروی انسانی مجموعه به منظور بهره‌برداری در پست‎‌های مدیریتی، برقراری سیستم مدیریت عملکرد و مدیریت دانش در مجموعه با توجه به ضوابط ابلاغی، نظارت و تسهیل اجرای کلیه مفاد دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های ابلاغی در برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌های انسانی، انجام هماهنگی و فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت شهروندان، برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت زندگی کارکنان از طریق ارائه خدمات رفاهی غیر متمرکز و تنظیم برنامه‌های ورزشی و تفریحی، بررسی و اجرای طرح‌های خلاقانه کارکنان و انتخاب کارکنان برتر و نمونه و معرفی به واحدهای مرتبط و کمک به  تهیه و تدوین برنامه عملیاتی چهارساله نیروی انسانی مجموعه و سایر موارد مندرج در دستورالعمل ابلاغی شورای توسعه مدیریت تاکید و یادآور شده است: امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام ماموریت‌های ذیل موجبات توسعه سرمایه‌های انسانی و پیشرفت سازمانی آن مجموعه را فراهم آورید.