تغییر نام میدان ابراهیم خلیل الله به فلسطین شهر شاندیز

به گزارش شهرداران و روابط عمومی شهرداری شاندیز بنا به پیشنهاد کمیته نامگذاری معابر، شورای اسلامی شهر شاندیز با تغییر نام میدان ابراهیم خلیل الله به فلسطین موافقت نمود. زامهران دبیر کمیته نامگذاری معابر شهری گفت: با توجه به درخواست های مردمی در خصوص تغییر نام میدان ابراهیم خلیل الله موضوع در دستور کار کمیته […]

به گزارش شهرداران و روابط عمومی شهرداری شاندیز بنا به پیشنهاد کمیته نامگذاری معابر، شورای اسلامی شهر شاندیز با تغییر نام میدان ابراهیم خلیل الله به فلسطین موافقت نمود. زامهران دبیر کمیته نامگذاری معابر شهری گفت: با توجه به درخواست های مردمی در خصوص تغییر نام میدان ابراهیم خلیل الله موضوع در دستور کار کمیته نامگذاری معابر قرار گرفت که چند نام جهت تغییر نام این میدان به شورای محترم ارسال گردید. وی اظهار داشت: شورای اسلامی شهر شاندیز با توجه به کشتار مردم مظلوم غزه توسط رژیم غاصب صهیونیستی و گرامیداشت یاد و خاطر شهدای فلسطین با پیشنهاد کمیته نامگذاری معابر موافقت و میدان ابراهیم خلیل الله به میدان فلسطین تغییر نام یافت. گفتنی است میدان فلسطین یکی از میادین اصلی شهر است که در خروجی ضلع شمال شاندیز قرار دارد.

با توجه به شواهد این منطقه قبل از ورود دین اسلام نیز مسکونی بوده و با توجه به این که راه قدیم مشهد به نیشابور از این منطقه می‌گذشته دارای رونق فراوانی بوده‌است.

به توپ بستن قلعه تاریخی شاهاندژ (شاندیز) توسط حسام‌السلطنه حاکم خراسان در عهد قاجاریه یکی از مهم‌ترین حوادث تاریخی این شهرستان است که در کتاب روضه‌الصفای ناصری بدان اشاره شده‌است. به توپ بستن قلعه تاریخی این شهر به علت نافرمانی مردم (شاهاندژ) از حکومت ظالم مرکزی صورت گرفته‌است. مردم شاندیز به فرماندهی سردار یوزباشی حسن خان شاهاندژی (شاندیزی) مقاومت جانانه در مقابل سپاه قاجار از خود نشان می‌دهند و بعد از مقاومت چندروزه، قلعه تاریخی شاهاندژ به توپ بسته شده و اموال اهالی شهر به غارت رفته و سردار حسن خان شاندیزی نیز درراه دفاع از مردم و شهر کشته می‌شود.