نشست صمیمانه پرسنل با شهردار قبله تهران

جلسه ملاقات پرسنل با شهردار منطقه ۲۰، در راستای تکریم و رسیدگی به مشکلات و درخواست های کارکنان برگزار شد به گزارش شهرداران و  روابط عمومی شهرداری منطقه ۲٠؛ جلسه ملاقات حضوری شهردار منطقه با کارکنان با هدف رسیدگی به مشکلات و درخواست های کارکنان و ارائه پیشنهادات در روز دوشنبه ۲۵ دی ماه برگزار […]

جلسه ملاقات پرسنل با شهردار منطقه ۲۰، در راستای تکریم و رسیدگی به مشکلات و درخواست های کارکنان برگزار شد
به گزارش شهرداران و  روابط عمومی شهرداری منطقه ۲٠؛ جلسه ملاقات حضوری شهردار منطقه با کارکنان با هدف رسیدگی به مشکلات و درخواست های کارکنان و ارائه پیشنهادات در روز دوشنبه ۲۵ دی ماه برگزار شد.
رضا شنگی هدف از برگزاری این ملاقات را تکریم، شناسایی و تشخیص نیازهای کارکنان بیان کرد و افزود: نیروی انسانی به عنوان یک عامل موثر بر کیفیت خدمات و در نتیجه تامین کننده رضایت ارباب رجوع، نقش کلیدی برای ادامه حیات و پویایی یک سازمان دارد.
در این جلسه ۳ نفر از پرسنل شهرداری منطقه ۲۰، درخواست ها و مشکلات خود را با شهردار مطرح کردند.

در بیست و یکمین جلسه ملاقات مردمی، رضا شنگی شهردار منطقه ۲۰، به درخواست های شهروندان رسیدگی کرد.
 شهرداری منطقه ۲۰؛ پیرو ملاقات های مردمی و در راستای رسیدگی به مشکلات و درخواستهای شهروندان شهردار منطقه به همراه معاون شهرسازی و معماری، روسای حراست، حقوقی، املاک و روابط عمومی این منطقه به درخواست های شهروندان رسیدگی کرد.
در این جلسه درخواست های ۸ نفر از شهروندان در زمینه شهرسازی، املاک، اجرای احکام، درآمد بررسی و راهکارهای قانونی ارائه شد.