اعلام آمادگی برای تصدی پست شهرداری چناران

رییس شورای اسلامی شهر چناران

به گزارش شهرداران ۱۶ نفر برای تصدی پست شهرداری چناران اعلام آمادگی کردند رییس شورای اسلامی شهر چناران گفت: ۱۶ نفر برای تصدی پست شهرداری چناران اعلام آمادگی کردند حسین رمضانی درگفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: این افراد دارای مدارک کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا بوده که تعدادی از آنان بومی چناران هستند . وی افزود : بررسی رزومه نامزدها توسط شورای اسلامی شهر در حال انجام است و تلاش شورا بر این است که در مدت قانونی ، فردی که واجد شرایط قانونی و شاخص های تعیین شده توسط شورا باشد انتخاب و معرفی شود . رمضانی گفت : از معیارهای مهم شورای اسلامی شهر چناران برای انتخاب شهردار ، اشراف بر قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی،دارا بودن تجربه کافی و تخصص مرتبط و تعامل با مردم و مسئولان است وی ادامه داد: در بررسی های اولیه بعضی از نامزدها این شرایط را نداشتند . رمضانی تاکید کرد: ضرورت دارد شهردار آینده چناران توجه ویژه ای جهت ایجاد درآمد پایدار ،توزیع عادلانه خدمات شهر، مناسب سازی مبلمان شهری، ارتقاء سرانه فضای سبز و اولویتها وبرنامه های شورا جهت خدمت رسانی بهتر به مردم داشته باشد. رمضانی گفت : از معیارهای مهم شورای اسلامی شهر برای انتخاب شهردار ، اشراف بر قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی،دارا بودن تجربه کافی و تخصص مرتبط و تعامل با مردم و مسئولان است وی ادامه داد: در بررسی های اولیه بعضی از نامزدها این شرایط را نداشتند . رمضانی تاکید کرد: ضرورت دارد شهردار آینده چناران توجه ویژه ای جهت ایجاد درآمد پایدار ،توزیع عادلانه خدمات شهر، مناسب سازی مبلمان شهری، ارتقاء سرانه فضای سبز و اولویتها وبرنامه های شورا جهت خدمت رسانی بهتر به مردم داشته باشد.